Preventie laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is in Nederland een groot probleem. 1 op de 8 mensen in Nederland tussen de 16 en 65 jaar is laaggeletterd. In totaal zijn dat 2,4 miljoen Nederlanders die grote moeite hebben met lezen en schrijven. Twee derde is van Nederlandse afkomst en een derde is van buitenlandse afkomst. 57% van hen is vrouw en 43% is man.

Binnen diverse gemeenten ontstaan de laatste jaren diverse initiatieven om laaggeletterdheid te bestrijden. Personal Development zet zich in binnen gemeenten om allianties te organiseren met als doel snelle verbindingen te kunnen leggen met diverse professionals, die op dit terrein ondersteuning bieden in verschillende sectoren, zoals het Bedrijfsleven, Onderwijs & Kinderopvang, Zorg & Welzijn en Gezondheidszorg.

Te denken valt aan

  • Organiseren van testpanels met laaggeletterden om met hen websites, teksten, folders en brieven te beoordelen op leesbaarheid
  • Ondersteunen van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven,
  • Scholingsbijeenkomsten voor ouders en professionals in onderwijs & kinderopvang.

Scholing ouders en professionals

Herkennen van laaggeletterden

Alliantiepartners bijeenbrengen

Terug naar het overzicht