Onderwijs en kinderopvang

De activiteiten in het kader van ondersteuning van onderwijs en kinderopvang zijn met name gericht op de leeftijd 0 tot 13 jaar en worden door drs. Anneke Elenbaas-van Ommen uitgevoerd.

Zij is 35 jaar werkzaam geweest in de onderwijssector als onderwijsadviseur en als senior-adviseur bij KPC Groep, een van de drie landelijke Pedagogische Centra in Nederland.

Zij initieërt, organiseert en begeleidt projecten die gericht zijn op het bestrijden van laaggeletterdheid in gemeenten, bedrijfsleven, onderwijs, gezondheidszorg en Zorg & welzijnssector.

Vanuit al deze ervaringen heeft zij goed zicht op het werkveld van onderwijs & kinderopvang.