Opzetten doorgaande lijn 0 tot 13 jaar

Binnen de opvang en het onderwijs houden veel spelers zich bezig met de ontwikkeling van kinderen in deze periode: peuterspeelzalen, kinderdagopvang, basisscholen en buitenschoolse opvang. Door samenwerking zijn zij in staat een optimale doorgaande ontwikkeling te realiseren voor kinderen. Maar hoe ziet die samenwerking eruit? Wat is binnen deze samenwerking de meerwaarde van een school voor een kindcentrum 0-13 en wat voegt de naschoolse opvang toe aan het dagarrangement van een kind?

Personal Development biedt op basis van jarenlange ervaring advies en ondersteuning rond dit thema.

Doorgaande lijn: niemand kan het alleen

Leg verbindingen op ieder niveau

Opbouw van ketens en leren samenwerken

Terug naar het overzicht